Enagendigu tuj la daton de la venonta Ĝ.A.

Jam eblas anonci al vi ĉiuj, ke nia asocia Ĝenerala Asembleo okazos dimanĉon, la 22an de Januaro 2012 en la restoracio Kuşadasi, straton Armand Brossard en Nanto.
Kompreneble, vi poŝte ricevos oficialan kunvokilon, sed ekde nun mi povas  :
– anonci la postagmezan prelegon de Marcelo Redoulez pri Brassens kaj Esperanto,
– inviti vin al kandidatiĝo por la plena renoviĝo de la asocia konsilantaro.