Esperanto-Semajno en Nilvange

23 – 28. aprilo
    4-a Esperanto-Semajno en Nilvange, Francio. Kursoj por progresantoj, konversacia kurso, prelegoj, filmoj, ekskursoj ce la tri landlimoj de LU, FR kaj BE.
Inf. : Esperanto-Thionville kaj Franca Fervojista Esperanto Asocio.
Inf. : Bruno HENRY, 8 rue Pasteur, FR-57240 Nilvange, Francio. Rete : esperanto-thionville@laposte.net