Printempa Semajno en Baugé

13 – 21. aprilo
    Printempa Semajno en Baugé, Francio. Seminario mondvojagantoj, intensaj kursoj por progresantoj kaj instruontoj, KER-ekzameno en niveloj B1, B2, C1. Prelegantoj : Mireille Grosjean, Miguel Ángel González Alfonso, Zsófia Kóródy kaj Christophe Chazarein gvidos intensajn kursojn.
Inf. : Jannick Huet, Maison Culturelle de l’Espéranto, Château de Grésillon, FR-49150 Saint Martin d’Arce, Francio. Tel. : +33-2.41.89.10.34, rete : kastelo@gresillon.org