Mediteranea Esperanta Semajno

25. februaro – 3. marto
    Mediteranea Esperanta Semajno 2012 en St Raphaël, Résidence Val d’Esquière – Les Issambres, Francio. Se ankorau frostas en via regiono, venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj migdalarboj. Vin atendas amika, familia etoso, belegaj pejzagoj, bona ripozo kaj lazura maro !
Inf. : Monique Prezioso, 92 allée des Harkis, FR-83700 Saint-Raphaël, Francio, rete : prezmoni@hotmail.com ; tel. +33(0)494830688