Februara babilado

Ni rendevuos por babiladi denove vendredon, la 24a de Februaro je la 6a vespere en nia kutima babilejo « Kuşadasi », straton Armand Brossard en Nanto. 

La temo : ni ne elektis temon  ! Tial ni parolos pri io ajn…

Por ĉiuj, kiuj trovas la bibliotekan ŝrankon neatingeblan (malgraŭ la malfermo de la kursejo po dufoje semajne) eblos pruntepreni au redoni librojn.