Greziljono : PRINTEMPaS

Invito al PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Radojica Petrović kaj Christophe Chazarein kaj internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1). 

De 26a de aprilo ĝis 4a de majo 2014 en la franca Esperanto-kastelo Greziljono. Retejo : http ://gresillon.org/printempo

Kontakto : kastelo@gresillon.org+33-2.41.89.10.34, Maison Culturelle de l’Espéranto, Grésillon, St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ, France.

—–FR—–

Invitation à PRINTEMPaS, cours intensifs avec Radojica Petrović et Christophe Chazarein et examen international d’espéranto CECR (B1, B2, C1).
Du 26 avril au 4 mai 2014 au château espérantiste de Grésillon. Site : http ://gresillon.org/printemps
Contact : kastelo@gresillon.org, 02.41.89.10.34, Maison Culturelle de l’Espéranto, Grésillon, St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ.