Enagendigu tuj la daton de la venonta Ĝ.A.

Jam eblas anonci al vi ĉiuj, ke nia asocia Ĝenerala Asembleo okazos dimanĉon, la 19an de Januaro 2014 en la Maison des associations de Mangin-Beaulieu en Nanto.
Kompreneble, vi poŝte ricevos oficialan kunvokilon, sed ekde nun mi povas  :
  • Anonci la postagmezan prezentado de fotoj de Martine Rivière pri Reykjaviko, kaj Islando.