konkurso de infan-desegnaĵoj

  konkurso de infan-desegnaĵoj
Ni invitas ĉiujn
instruistojn, ĉiujn gepatrojn, kiuj deziras partoprenigi  siajn gelernantojn aŭ infanojn  al tiu konkurso .
 reguloj
Jara
temo : Marŝado kontraŭ malegalecoj kaj rasismo
Formato : Centimetraj
dimensioj , minimume 30 x30
                                                        
Limdato               la 1an de Marto 2014     
Dorse de la desegnaĵo notu, esperantlingve, nomon,
aĝon de la infano, adreson de la lernejo aŭ de la   E-klubo, kaj sur la desegnaĵo skribu
mesaĝon pri la temo por la tuta mondo !
 La
tutaj desegnaĵoj ebligos ekspoziciojn en diversaj lokoj de nia urbo ! Ni sendos
fotojn al vi pri tiuj ekspozicioj.
Ni antaŭdankas ĉiujn partoprenantojn !
     Bonvolu sendi desegnaĵojn al :
Centre Culturel St Nazaire
Esperanto
38, rue de la Croix Fraîche
44600 SAINT NAZAIRE
FRANCE