Luis Jorge Santos Morales

Niaj Samideanoj kaj Amikoj Flavio Rebelo kaj...

Luis Jorge Santos Morales
Niaj Samideanoj kaj Amikoj Flavio Rebelo kaj Cândido Ruiz, ambaŭ el Brazilo, ĉi-momente prezentas al la mondo novan Esperantan Portalon kiun ja valoregas la penon ekkoni. Al ili mi tre dankas pro la honoro min inviti partopreni kiel artikolisto. Mia unua artikolo titoliĝas JU PLI BELSONE, DES PLI BONE ! Mi antaŭdankas al ĉiuj legontoj pro siaj taksokomentoj (luisjorgesantos@live.com).
Jen la la TTT-ejo de NUNONIA :     http ://www.nunonia.com