Nanto, Kusadasi : Babilado la 22an de novembro

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 22an de novembro, 

je la sesa vespere,  en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto.

Temo elektita :La pluvo. 
Eblos redoni librojn de nia biblioteko