Nanto, Kusadasi : Babilado la 25an de oktobro

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 25an de oktobro, 

je la sesa vespere,  en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto.

Temo elektita : Kion ni faris dum la ferioj
Eblos redoni librojn de nia biblioteko

.