Nanto – Kusadasi : Babilado la 27an de februaro

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 27an de Februaro. 

je la sesa vespere,  en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto.

sen temo.
Eblos redoni librojn de nia biblioteko