kanzonateliero de La Kompanoj kaj korusstaĝo de Interkant en Gresillon

Bonvenon en kanzonateliero de La Kompanoj kaj korusstaĝo de Interkant en Gresillon.

De sabato, 4a de aprilo, 10h (eblas alveni la 3an vespere) ĝis merkredo, 8a, 16h.

(Tiuj kiuj povas veni malpli longtempe, estas ankaŭ bonvenaj.

Atentu
 : se vi aliĝas kaj pagas antaù la 4a de marto, vi rajtas je 10 %a rabato.(atenteme legu precizigojn finmesaĝe antaŭ aliĝi.)

Uzu tiujn ligilojn en Esperanto :

Informa paĝo

Aliĝilo

Utilisez ces lien en français :
Page d’information

Formulaire d’inscription


Celo de La Kompanoj estas instigi al simplaj kunkantadoj, unuvoĉaj, por plezuro kaj ĝojo.

Retejo de La Kompanoj
por havi informojn kaj kanzondosierojn.

Ne necesas scipovi legi partiturojn, eblos ankaŭ legi simplajn tekstojn.
Ne necesas koni muzikon, nur emi kanti kaj kunkanti !
Ne necesas engaĝiĝi, nur veni por kunkanti kaj bonhumori !
Akompanos kunkantantojn almenaux suzafono, violono, gitaro kaj akordiono, ankaŭ kromaj muzikistoj estas bonvenaj !

Giganta surstrata kunkantado okazos sur la operplaco de Lille, lundon la 27an de julio je 15h, sed okazos antaŭe kaj poste aliaj kunkantigaj renkontiĝoj, vidu :
http ://lakompanoj.free.fr

Samtempe provkantos Interkantanoj. Tio estas tre oportuna kaj ĝojiga okazo kunigi
samloke muzikemulojn, kantemulojn, kaj de tio povos naskiĝi novaj
kontaktoj kaj amikecoj. kaj tio donos eblecon al la du projektoj interŝanĝi
spertojn, fortojn, ideojn, havi komunajn atelierojn (ekzemple varmigo de voĉoj)…Precizigoj :
Alklaku la staĝon ”Interkant” en la categorio ”kursoj”, tio signifas ke vi devos pagi po 10 €  tage,
sed kompense, vi rezervu ĉambron 6-litan , do po 9 € nokte, kaj vi skribu en la komentoj kian ĉambron vi deziras.
Ĵanik, kiu respondecas pri la staĝo, kiel kutime aranĝos la kunĉambrigadon laù la deziroj.

Jen pliaj klarigoj de jannik :
titolo de la periodo sur tttejo gresillon.org en la alighilo :
3-8 avril 2015   : rencontre d “Interkant'” et chansons avec les ” kompanoj”
2015-apr-03/08 : hhorrenkonto de interkant kaj kunkantado kun la kompanoj
 la partoprenantoj de ambaù aranghoj : krucu” fleksebleco tarifo” aù” kampadejo”
ili indiku sub “rimarkoj…” en kiomnombra litchambro ili deziras tranokti kaj eventuale kun kiu(j) persono(j) por ke Jannick disdonu la litchambrojn, shi informos rekte la personon kaze de ne plu libera loko por plenumi la peton por trovi solvon.
ili krucu “kurso” kaj  plenigu en la fako “kurso elektita” :Interkant’ aù kompanoj

Grezijona novaĵo : via partnero, kiu ne kantas, sed ja emus labori en la kastelo aŭ parko,
povas partopreni la staĝon kaj pagos nur la manĝojn.
Se vi havas problemojn por aliĝi ne hezitu kontaktijannick.huet@free.fr)
amuzikajn salutojn kaj ĝis Grezijono aŭ iom pli poste :-)  nome de La Kompanoj kaj Interkant
FaMo
06 63 74 07 54
http ://famofamo.free.fr