Staĝo pri ĉiĉeronado en Majo – Kvinpetalo

Karaj amikoj, 

Ni informas vin ke la staĝo pri ĉiĉeronado
okazos inter la 14a kaj la 18a de Majo en Kvinpetalo (Bouresse) apud Poitiers.
La staĝo estas malfermita al ĉiuj kaj celas estontajn gvidantojn, ĉu dum la UK en Lillo
ĉu dum aliaj esperantaj aranĝoj.
Aliĝu kaj pagu antaŭ la 14a de Aprilo por ricevi rabaton de 15€.
Pli da informoj vi trovos en la alireblaj dokumentoj :