Nanto – Kusadasi : Babilado la 27an de Marto

Ni rendevuas (kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato) la 27an de Marto. 

je la sesa vespere,  en la restoracio Kuşadasi,  6 straton Armand Brossard en Nanto.

temo :  kinoj, libroj,  kiujn vi ŝatas aŭ remarkindaj verkoj.
Eblos redoni librojn de nia biblioteko