Arkivoj de etikedoj: Greziljono

Greziljono – Infanoj kaj familioj – 2016 aŭgusto 21/28a

6a Festa Semajno por infanoj, adoleskantoj, junuloj,
familioj, eĉ kun beboj, gekuzoj kaj geavoj.
Ludoj, banado, manlaboroj, sporto, muziko kaj E-kursoj.
 • AKTIVAĴOJ POR INFANOJ
 • KURSOJ
  • Jean-Luc Kristos (Aŭvernjo) Ludu ni por paroli iomete, multe, pasie !
  • Bert Schumann (Bretonujo) Ekzercoj por individuaj malfacilaĵoj pri gramatiko aŭ libera parolo
 • PLIAJ AKTIVAĴOJ
  • Jean-Luc Kristos (Aŭvernjo) Kantu ni ! — Dancu ni !
  • Libroservo surloke, vidi la liston. Libroprezenta vespero, laŭ via peto
 • DISTRAĴOJ vespere
  • Elisabeth Barbay (Francilio) Kanti kun gitaro
  • Buster Keaton (Usono) Projekcio de liaj mutaj filmoj
http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique32&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Greziljono – SOMERAS, Eo-studad-semajno – 2016 aŭgusto 6/14a

SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO : 5 Esperanto-kursoj kaj interesaj aktivaĵoj
 • KURSOJ
  • A1/A2 Marion Quenut (Okcitanujo) « Ni kuneku ! »
  • B1 Christophe Chazarein (Okcitanujo) « Trans la sojlon de la lingvo »
  • B1+ Przemek Wierzbowski (Polujo) « La Bjalistoka Metodo… »
  • B2 Tim Morley (Britujo) « Paroligo kaj Polurigo »
  • C1 Mikaelo Bronŝtejn (Rusujo) « Impulo »
  • NB : Christophe centralizas la lernantojn kaj taksas ilian nivelon antaŭ la staĝo per skriba kaj parola testo.
 • PLIAJ AKTIVAĴOJ
  • Kantateliero kun Ĵomart kaj Nataŝa
  • Aktiveco por senstreĉiĝo : Jogo kun Marie Savary
  • Koncerto de Mikaelo Bronŝtejn kun versoj kaj historietoj
  • Koncerto de Ĵomart kaj Nataŝa
  • Konferencoj pri diversaj temoj (E-movado, historio kaj politiko, Eroŝenko, rusaj verkistoj kaj poetoj …)
  • Malkovro de la regiono posttagmeze, turisma vizito ĉirkaŭ Baugé
  • Libroservo surloke, vidi la liston.
http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique31&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Greziljono – La Luaro laŭ fluo de la vortoj – 2016 junio 12/17a

Gloraj verkistoj kaj la kasteloj de la Luaro
 • AKTIVAĴOJ
  • Konferencoj vespere pri la temoj de la vizitoj
  • Libroservo surloke, vidi la liston
http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique29&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Greziljono – Interkant’, la Esperanto-koruso – 2016 aprilo 20 ĝis 24

La koruso Interkant daŭrigas sian novan projekton, kiu celas prezenti spektaklon post proksimume unu-du jaroj. Se vi volas kanti, teatrumi, danci, ludi muzikilon kaj ĝoji varman etoson, ni bonvenigas vin por kuniĝi kun ni ekde dum tiu aŭtuna studperiodo.

 • AKTIVAĴOJ
http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique17&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Greziljono – PRINTEMPaS : intensivaj kursoj kaj ekzamenoj – 2016 aprilo 8/16

Redukto de 5 % je ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € ĝis la 8a de februaro.

La Kulturdomo Greziljono organizas KUNLABORE kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kursojn por personoj kiuj komencis lerni E-on kaj deziras rapide progresi per intensaj kursoj gvidataj de tre spertaj instruistoj kiuj uzos E-on por instrui per la rekomendita rekta metodo. Ni proponas tri nivelojn (kursojn).

- Kurso A1-A2 « Ni kuneku ! » gvidata de Marion Quenut
- Kurso A2-B1 « Trans la sojlon de la lingvo » gvidata de Christophe Chazarein
- Kurso B1-B2 « Per perloj al astroj » gvidata de Radojica Petrović
- Internaciaj KER-ekzamenoj de UEA/ITK
- NB : Christophe centralizas la lernantojn kaj taksas ilian nivelon antaŭ la staĝo per skriba kaj parola testo

- Programo de la kursoj kaj ekzameno
- Prezoj kaj aliĝoj
- Aliĝintoj kaj iliaj loĝlokoj sur mapo
- Libroservo surloke, vidu liston
- Opinioj kaj raportoj : partoprenantojekzamena sesio
- Fotoj : grupo — albumoj 16 19 34 13 28 219 33 44 51 26 23 76 35 54 65

http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique20&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4