Monataj arkivoj: Majo 2012

Programo de la congreso Esperanto-France

Tago    Horo    Programo

                       
Vendredo 25/05/2012            14.00 – 19.00  Akceptejo / informejo funkcias
            14.00 – 19.00  Akceptejo en la stacidomo de Nantes
                       
            14.00-16.00    Vizito de la muzeo Jules Verne (en Nantes)
            16.30-17.30    filmo pri la lago de Grandlieu (en la kongresejo)
            18.00   Loka orkestro bonvenigas nin !
            20.00-21.00    Vespermanĝo
            21.00-23.00    Interkona vespero kaj movada foiro : sin prezentas Grezijono, Kvinpetalo, OSIEK, GEE, FKEA, ATEO, Nantes-Espéranto, UFE
                       
Sabaton 26/05/2012   08.00 – 12.00  Akceptejo / informejo funkcias
            09.00 – 09.45  Laborgrupo : edukado al interkulturo
            09.00 – 09.45  Laborgrupo : pri la retpagxaro de UFE
            10.00 – 11.45  Inaŭguro kun prelego de Roman Dobrzynski : La Strato Zamenhof kaj la sekvoj
            13.45 – 15.45  Komitatkunsido de Espéranto-France
            14.00 -15.30   Christian Rivière prelegas pri Vortfarado kaj radikfarado
            14.00-  15.30
            16.00 – 18.00 AG GEE (esperantoparolantaj instruistoj)
            16.00-   17.00             Pri Tibor Sekelj : filmo
            17.00-18.00    Prezento de la ekspozicio pri Tibor Sekelj
                       
            13.30 – 17.00  Vizito “Ĉirkaŭ la lago de Grand-Lieu” per propra aŭtomobilo aŭ per aŭtobuseto
            20.45   “Prelego – koncertode Gijom Harmide en St Aignan (en  La Pavelle) : Spectacle en français avec chansons en espéranto : concérence Les 5 bons
sens de l’espéranto”
                       
Dimanĉon 27/05/2012            09.00 – 09.45  Laborgrupo pri la retpagxaro de UFE : le dossier presse
            09.00 – 09.45 Christian Rivière : traduki Paul Eluard
            10.00 – 12.00  Ĝenerala Kunveno de Espéranto-France
            10.00 – 12.00  gvidita vizito de Saint-Aignan
            14.00 – 16.00  AG FKEA (katolikaj esperantistoj)
            14.00 – 15.15 Roman Dobrzynski : Spertoj de jxurnalisto
            14.00 – 15. 15 Ateliero
            15.30- 16.45   Prelego de Pierre Bouvier : Kiel instrui pli Fundamente kaj pli sukcese E-on
            15.30- 16.45   Debato : Strategio de Espéranto-France
            17.00- 18.15   Filmoj de Roman Dobrzynski : Esperanto la centjara ; Zamenhofa kuracejo
            17.00- 18.15   EDE sin prezentas
            20.45   Kultura vespero
                       
Lundon 28/05/2012    09.00 – 12.00  Komitatkunsido de Espéranto-France
            09.00-12.00    festivalo de filmoj de Roman Dobrzynski : Aroma Jalto, Japana Printempo Oomoto 2009, Ora Bona Espero, Vjetnama Preludo, prezentitaj de la auxtoro              
            14.00 – 18.00  Ekskurso al Pornic
            20.45   Prelegkoncerto de Gijom Harmide en esperanto
                       
Mardon 29/05/2012    08h45  Tuttaga Ekskurso en Nantes
            09.30 – 12.00  Foriro de la aŭtobuso el Saint-Aignan. Vizito de Trentemoult. Vizito de la nanta insulo, piedpromenado ĉirkaŭ la giganta elefanto, sur la kajoj, vizito de la muzeo de la Homoj kaj de la Teknikoj rilatanta al epoko de la ŝipkonstruado.
            12.30 -14.30   Tagmanĝo en restoracio “La Cocotte en verre”
            15.30 – 17-30  Promenado kaj vizito en Nantes
            18.00   Aŭtobusa reiro al Saint-Aignan.

La venonta babilado estos la 1an de Junio

Pluraj membroj de la CCNE partoprenos la kongreson de UFE, en Saint Aignan de Grand-Lieu, la 25 an de Majo. Ni invitas vin viziti la kunvenon.
Pro tio, la venonta babilado, antaùplanita la 25an de majo, ne okazos. Sed, por ke la klubanoj povu kune
babili autaù ol ferii, ni rendevuas la 1an de junio, je la kutima loko, la restoracio “Kusadasi, je la kutima horo la 6a vespere.

Eblos redoni librojn de la biblioteko dum la kunveno.

Béatrice.

Herbignac-esperanto – Pikinik-tago 2012

Saluton,

Nia ĉi-jara pikniko okazos la 3-an de junio.

Kiel kutime ni rendevuos ĉe la kastelo “Ranrouët”.

  • Akceptado de la partoprenantoj ekde 11-a ;
  • Bonveniga aperitivo proponita de la loka grupo ĉirkaŭ 11a 45 ;
  • Manĝado el la propraj sakoj ĉirkaŭ 12-a 30 ;
  • Posttagmeze gvidata vizito de “Kerhinet”, ekde la 15-a ;

Kondiĉoj de la vizito po 4 €/persone en grupo ĝis 25 partoprenantoj.

Ĉar mi devos anonci la nombron de vizitantoj, dekon da tagoj antau la 3-a de junio, mi estos al ĉiuj dankema pro akurata aligxo.
La itinero al la piknikejo estos indikata surloke, ekde la trafik-cirkloj, kiuj kontrolas alvenon al nia urbo-centro el ĉiuj direktoj.
“Kerhinet” estas type brier-aspekta vilaĝeto ; ĝi estis aĉetita kaj renovigita de la ” Regiona Natura Parko de Briero ” post malapero de la lasta loĝanto komence de 70-aj jaroj.

Antaudankon al la partoprenontoj.
Ĝis baldau !   Jys,

Bonjour,

Notre pique-nique annuel se déroulera cette année le 3 juin.
Comme d’habitude le lieu de rendez-vous sera “Ranrouët

  • Accueil à partir de 11 h ; 
  • Apéritif de bienvenue proposé par le groupe local vers 11 h 45 ;
  • Repas extrait des sacs personnels vers 12 h 30 
  • Après-midi visite guidée de “Kerhinet” ;

 Conditions de la visite 4 € par personne en groupe jusque 25 ;

Étant donné que je devrai annoncer le nombre de participants une dizaine de jours avant le 3 juin, je saurai gré à chacun de confirmer sa participation assez tôt.
L’itinéraire vers le lieu du pique-nique sera indiqué sur place à partir des ronds-points situés à chaque arrivée vers le centre bourg d’Herbignac.
“Kerhinet” est un village typiquement brièron ; il fut acheté et rénové
par le “Parc Naturel Regional de Brière” après la disparition du dernier
habitant au début des années 1970.
Merci anticipé aux participants.

A bientôt !    Jys,