Monataj arkivoj: Novembro 2012

Radio-elsendo decembra el Erfurt (Germanio)

Estimataj samideanoj,

mi invitas vin elkore sekvi nian unuhoran radio-elsendon en Esperanto el Erfurt
(Germanio). La sekvonta elsendo estos dimanche en la 2-a de decembro je la horo
21-a [lau centreuropa tempo].

————————————-

Jen la programo :
* Lokaj novajhoj el la erfurta regiono (kun mallonga resumo en la germana)
* Angulo beletra
* Leterkesto de la auskultantoj (en ILo kaj en la germana ; hodiau kun
intervjuo)
* Rubriko “Thuringiensia” kun sciindajhoj kulturaj
* EO-Lingvokurso parto 1 (nova libro)

Nia programo rekte auskulteblas i.a. ankau per interreto sub :
http ://www.radio-frei.de/player/flash/flplayer.html

Podkasto de la antauaj elsendoj sub :
http ://radiofrei.de/index.php ?iid=podcast&ssuchtext=esperanto&ssubmit_search=Suchen

Post la disaudigo la elsendo deshuteblos aude kaj tekste sur nia hejmpagho !
Pliaj informoj pri la radio-stacio disponeblas che :
http ://eo.wikipedia.org/wiki/Radio_FREI

Bv. adresi viajn leterojn al la EO-redakcio :
Esperanto@radio-frei.de

Afable,
Bernhard Schwaiger

Réunion d’information et d’inscription au cours
débutants de 2012.

Le jeudi  6 décembre
prochain, de 18h00 à 20h00, dans la salle H de la Maison des Associations de Mangin-Beaulieu,
rue Anatole de Monzie à Nantes, aura lieu une réunion d’information et
d’inscription aux cours pour débutants de 2013.
Ces cours auront lieu sur 3 mois, de janvier à mars, à raison de
2 cours par semaine (mercredi à 18h30 et jeudi à 20h00) par 2 instructeurs.
Tous les membres de notre association sont invités à participer
et à témoigner.

decembra babilado ne okazos 

Pro julfesto, la kutima babilada rendevuo ne okazos en Decembro.
Ni do rendevuas nun la 25an de Januaro je la sesa kaj duono en la restoracio Kusadasi, strato Armand Brossard en Nanto.
La unuan horkvaronon ni dediĉos al la movadaj kaj klubaj informoj.
Eblos redoni librojn de nia biblioteko. 

Zamenofa tago

L’association Loisir et Culture de Saint-Aignant de Grand-Lieu
propose un repas en commun (13€ par personne) au restaurant de Saint-Aignant : «la Biguenée»
le samedi 15 décembre  à l’occasion de la «Zamenofa tago»
rendez-vous à 12h30 à la Biguenée, dans le bourg de Saint-Aignan.
Les inscriptions se font auprès de Solange GOAN par téléphone au 02 40 31 02 56
ou par mail a l’adresse suivante/ sgoan@club-internet.fr

Kastelo de Greziljono.

Karaj geamikoj,

Tradicie, la Kulturdomo de Esperanto organizas jarfinan renkontiĝon en sia Kastelo de Greziljono. La festo, taŭga por familioj, ĉiujare plezurigas homojn per bona etoso, festa regalado kaj ĉarma kadro. Ni invitas vin aliĝi, vizitante la retejon de la Kulturdomo http ://gresillon.org/jarfino.

Por tiuj, kiuj (ankoraŭ !) ne konas la Kastelon situanta en la bela Anĵua regiono en Francio, ĝi reprezentas de 1952 komunan renkontiĝan lokon por ĉiuj esperantistoj. Ni instigu vin malkovri aŭ reviziti tiun belan parton de Francio, kaj tiun heredaĵon de la esperantistaro, por esti parto de ĝia vivo kaj aktoro de ĝia disvolvo. Tie okazas staĝoj, renkontiĝoj, kursoj, festoj la tutan jaron, kaj specife ni deziras ebligi al ĉiuj celebri en amika rondo la novan jaron.

Konsciaj pri neceso limigi la kostojn por ebligi la plimulton profiti Esperantiajn eventojn, ni aranĝos veturadon, varmigos komfortajn ĉambrojn kaj preparos por vi bongustegajn manĝojn, kaj certas ke tiel multaj profitos agrablan, ĝojigan renkontiĝon denove ĉi jare.

Ĝis fino de Decembro !

——————- Version en français ——————-

Chères amies, chers amis,

C’est maintenant une tradition pour la Maison Culturelle de l’Espéranto d’organiser une fête du Nouvel An au château de Grésillon. C’est l’occasion de passer en famille un bon moment, partager des repas conviviaux et profiter du charme du lieu. Nous vous invitons à vous inscrire directement sur le site dédié de la MCE :http ://gresillon.org/nouvelan.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce château d’Anjou, qui représente depuis 1952 un lieu de rencontre convivial pour tous les espérantistes, voilà une belle occasion. Nous vous conseillons de voir ou de revoir cette belle région de France, et ce patrimoine de la communauté espérantiste, prendre part à sa vie et être acteur de son développement. Y sont organisés toute l’année des stages, des rencontres, des cours, des fêtes et nous souhaitons en particulier organiser cette célébration entre amis pour la nouvelle année.

Conscients de la nécessité de limiter le coût de l’hébèrgement afin que le plus grand nombre puisse profiter de l’évènement, nous organiserons au mieux les transports, préparerons des chambres confortables et de bons repas, pour réunir avec vous toutes les conditions d’une rencontre cette année encore agréable et joyeuse.

A très bientôt en fin décembre

______________
Pierre Soubourou – Ŝtonĉjo