Ĉiuj afiŝoj de Okazos

Kunpepadu !

Vendredon, la 21 an de junio, la esperantistaj gejunuloj kunvenos en B17, straton Paul Bellamy, je la 7a vespere.

Jen la programo :

7a – 8a : Konversacio nur en Esperanto (anekdotoj, ludoj…)

Je la 8a : La kunveno daŭros en la franca lingvo antaŭ aperitivo kaj en bona etoso

Ĉiuj estos bonvenaj !

Kunpepadu !

Vendredon, la 17 an de majo, la esperantistaj gejunuloj kunvenos en B17, straton Paul Bellamy, je la 7a vespere.

Jen la programo :

7a – 8a : Konversacio nur en Esperanto (anekdotoj, ludoj…)

Je la 8a : La kunveno daŭros en la franca lingvo antaŭ aperitivo kaj en bona etoso

Ĉiuj estos bonvenaj !

Poezio-vespero

Kadre de « Nantes en franclingvio 2019-an », la Nanta Esperanto-KulturCentro partoprenos je poezio-vespero, organizita de la asocio Hetsika. Poemo en Esperanto estos legata, inter 20-o da aliaj.

Okazos la 24-an de marto je la 7a30 vespere

Loko : Mediateko Jacques Demy – ĉambron Jules Vallès, 24 kajon de la Fosse, 44000 Nantes

Kunpepadu !

Vendredon, la 15an de marto, la esperantistaj gejunuloj kunvenos en B17, straton Paul Bellamy, je la 7a vespere.

Jen la programo :

7a – 8a : Konversacio nur en Esperanto (anekdotoj, ludoj…)

Je la 8a : La kunveno daŭros en la franca lingvo antaŭ aperitivo kaj en bona etoso

Ĉiuj estos bonvenaj !

Kastelo Greziljono : Programo 2019

– Ĥora-korusa kantado aŭ NaturArto : 12 – 16 aprilo
– Intensivaj kursoj kaj KER-ekzamenoj aŭ piedmigrado : 26 aprilo – 4 majo
– Maratona E-kurso kaj interŝanĝoj de scioj : 8 – 18 julio
– Festa Semajno por infanoj-familioj kaj popoldancoj : 6 – 16 aŭgusto
– Aŭtuna staĝo : 26 oktobro – 3 novembro
Vidu la agendon rete en : gresillon.org/agendo

Kulturdomo de Esperanto – Kastelo Greziljono
adreso : Château de Grésillon, F-49150 Baugé en Anjou
kontakto : kastelo@gresillon.org, +33 2 41 89 10 34