Monataj arkivoj: Januaro 2013

Universala Kongreso de Esperanto – Rekjaviko

  INTERNACIA CENTRO pri KULTURO kaj TURISMO
             INTERNACIA KLUBO “ESPERANTOTUR”
                  str.M.SKŁODOWSKIEJ – CURIE 10,  85 – 094 BYDGOSZCZ
                TEL/FAX :  052 346-11-51   e-mail : esperanto-turismo@wp.pl
BANK POCZTOWY N-ro KONTO : ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4
98-a Universala Kongreso de Esperanto, Rejkjaviko - Islando
98 Universala Kongreso de Esperanto –  Rekjaviko  20-27.07.2013
kun vojagho 19/20.07 – 27/28.07.2013
kun ebleco partopreni en 98 Universala Kongreso de Esperanto
 en Rekjaviko kaj fakultativaj ekskursoj tra Islando kaj Groenlando
Vendredo 19.07.2013–Flugoj el Pollando kaj Germanio al Islando, transfero el flughaveno al hotelo , tranoktoj en elektita hotelo dum 19/20-27/28.07.2013
Sabato 20.07.2013-promenado tra Centro de Rekjavik kaj fakultative : Nacia Muzeo kaj Islanda Universitata Librejo kaj Nacia Galerio de  Islando, partopreno en Movada Forumo kaj Interkona Vespero
Dimancho 21.07.2013-partopreno en 98 UK kaj promenado tra Rekjaviko kaj fakultativaj vizitoj en Preghejo Hallgrimur kaj Urbodomo, Islanda Nacia Vespero por partoprenantoj  de la 98 UK au vespera promeno
Lundo 22.07.2013– partopreno en 98 UK kaj fakultativa ekskurso al Blue Lagoon,  termo-banado, reveno
Mardo 23.07.2013-partopreno en 98 UK kaj fakultative : Nacia Parko Pingvellir (malnova  Parlamento de Islando – Alping kaj Roko Lőgberg), plej granda lago de Islando – Ingyallavatn kaj Geysir, Strokkur kaj oraj akvofaloj Gullfoss.
Merkredo  24.07.2013-Fakultative : Flugekskurso al  AKUREYRI au vizito en Rekjaviko al Familia Parko, zoo-farmo kaj Botanikaj Gardenoj, ev. Popola Muzeo, rivero Ellidaár, natura rezervejo Heidmőrk
Jhaudo  25.07.2013-Partopreno en  98 UK kaj fakultative : tuttaga flugekskurso al KULUSUK – en Groenlando
(la plej granda insulo de la mondo apartena  al  Danlando) – vizitado de vilagho de eskimoj kaj vidajho de  glaciejo
au la plej granda geoterma naghejo kun termaj banadoj en Rekjaviko –chefurbo de Islando
Vendredo  26.07.2013-partopreno en 98 UK kaj fakultativaj pramekskursoj al insulo  HEIMAEY (Vestmann Insuloj) au pramekskurso al  Akranes kaj Internacia Arta Vespero
Sabato 27.07.2013-partopreno en 98 UK de Esperanto en Rekjaviko –Fermo de la  Kongreso
27/28.07.2013 – reflugoj al Pollando kaj Germanujo au al Groenlando kaj Danlando au ev. tra Norvegio al Pollando
ISLANDO–Rekjaviko          
 (98 Universala Kongreso de Esperanto dum 20-27.07.2013)
19/20.07.2013 –
27/28.07.2013
Varianto IS-1
98 Universala Kongreso de Esperanto en Rekjaviko kun ekskursoj + ev. Gronlando,
Promocia prezo ghis la 26.01.2013 de 800 EUR +  Q de 400 EUR – flugbiletoj
pagenda al la konto PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4 
ISLANDO – REKJAVIKO
98 Universala Kongreso de Esperanto dum 20-27.07.2013
18/19.07.2013
do 29.07.2013
Varianto ISN-3
98 Universala Kongreso de Esperanto en Rekjaviko kun ekskursoj + ev. Gronlando kun vojagho el  Varsovio tra Oslo kaj vizitado de chefurbo de Norvegio           
Prezo promocia ghis la 26.01.2013  – 900 EUR  + Q de  500 EUR (flugbiletoj) pagenda al la sama konto PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4
ISLANDO – GROENLANDO – 19.07 – 30.07.2013
Kun ebleco partopreni en 98 Universala Kongreso de  Esperanto en Rekjaviko 20–27.07.2013 – varianto ISG-2
Vendredo – 19.07. 2013 – Flugo el Varsovio via Kopenhago al Reykjaviko, transfero al hotelo
Sabato – sabato – 20-27.07.2013 –vizitado de Islando komune lau varianto IS-1 kun ebleco partopreni
en 98 UK de Esperanto – elektita loghado (8 tranoktoj kun matenmanghoj) kaj elektitaj  fakultativaj ekskursoj
Sabato -27.07.2013 – flugo el  Rekjaviko al chefurbo de Groenlando – NUUK – vizitado kaj tranokto
Dimancho – 28.07.2013 – NUUK – vizitado, flugo el Nuuk al Kangerlussuaq, promeno tra la urbo  kaj tranokto
Lundo 29.07.2013 – fakultativa ekskurso al glaciejo en Groenlando kaj flugo al Kopenhago, tranokto
Mardo – 30.07.2013 – vizitado de chefurbo de Danlando – Kopenhago kaj vespere reflugo al Varsovio
ISLANDO – GROENLANDO
 (98 Universala Kongreso de Esperanto dum 20-27.07.2013 + Gronlando) 
19/20.07.2013
ghis 30.07.2013
98 UK de
 Esperanto
Varianto ISG-2
Varsovio–Kopenhago–Keflavik-REKJAVIKO (98 Universala Kongreso de Esperanto)-NUUK–Kangerlussuaq – KOPENHAGO – Varsovio kun ebleco de ekskursoj tra  Islando kaj i Groenlando kaj vizitado de Kopenhago Promocia prezo ghis la 26.01.2013 : 1200 EURO (kun 10 tranoktoj : en Islando-8, Groenlando-2, Danlando-1) au 1800 EURO kun tranoktoj en 4**** hotelo en du-personaj chambroj kun matenmangxoj + Q de 1300 EUR flugbiletoj, pageblaj al la konto :
PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4
Chiuj prezoj de chiuj variantoj vakidas nur ghis la 26.01.2013. Prezoj ne inkluzivas kotizojn  por 98 Universala Kongreso de Esperanto, kiuj estas fakultativaj
BLANKAJ NOKTOJ 2013 EN ISLANDO kaj GRONLANDO !

Avec Espéranto – Vannes
Venez fêter la journée Zamenhof  !
Familles et amis bienvenus !

DIMANCHE 20 JANVIER 2013

à 12H00 Maison de quartier de Kercado

Place de Cuxhaven / Vannes 56

–  Apéritif offert.
–  Buffet froid de salades et charcuteries / fromages / desserts. 14 € / adulte, 8 € / enfant.
–  Chants, sketch, animations surprises.

Inscription à confirmer avant le 15 janvier.
espereble ĝis baldaŭ.
la klubo de Vannes

Eksterordinara vojaĝo.

Karaj gesamideanoj, kaj geamikoj,
Per tiu ĉi-suba ligo vi povos sekvi aventuron de Luc, Maurice, Christiane akompanataj de du nevoj. Dum pli ol unu monato ili forlasis  Francion (Nantes) kaj aviadile direktiĝis al fora lando nomata Nepalo (Népal).Tie ili renkontighis kun Rajani kaj Narendra du nepaloj jam konataj en Nantes. Per tiu ligilo vi malkovros la vivon, la kutimojn, la vidindaĵojn, la vivmanierojn, la plej altan montaron, la sunsubiron. Vi iĝos emociaj per tiu eksterordinara vojagho. Bonan rigardon kaj bondezirojn al ĉiuj.

Vizito de Liba kaj Floreal GABALDA

            Karaj geamikoj

Okaze de nia ĝenerala kunveno ni akceptos niajn prelegontojn Liba kaj Floreal GABALDA. Dum pluraj jaroj, ili loĝis en Venezuelo kaj elmontros al ni diversajn flankojn de la venezuelasocio.

Jen la programo :
Vendredon la 25-an de januaro,
   Je la 6h00, vizito de nia babilado ĉe Kusadasi. Post la parolado, por la interesatoj  eblos   vespermanĝi kune kun Liba kaj Floreal ĉe la restoracio Kusadasi.  
Sabaton la 26-an
  Je la 10h00, rendevuo en la placo Commerce antaŭ la magazeno FNAC
   Komuna vizito de la urbo-centro
   Komuna tagmanĝo en apuda restoracio
   Posttagmeze promenado en la vilaĝo de Trentemoult aŭ en alia interesa loko
   Je la 6h00 disiĝo de la grupo

Dimanĉon la 27-an (programo de Liba kaj Floreal)


– Matene libervola vizito de la urbo 
– Komuna tagmanĝo en apuda memserva restoracio
– Je la 2h30  prelego pri Venezuelo.


Kvinpetalo

Karaj amikoj de Kvinpetalo,

En 2012 ĉiuj anoncitaj staĝoj okazis, krom unu pro lastmomenta sanproblemo de la gvidantoj. Ni baldaux sendos en esperanto la raporton, kiu aperos franclingve en la Municipa Bulteno de Bouresse.
Bonvolu atentigi viajn lernantojn kaj ceterajn konatojn pri la februara staĝo  : ĝi taŭgas por komencantoj, komencintoj, progresantoj…Ansofi mirinde kapablas adapti sian kurson al la diversaj niveloj de  partoprenantoj. La kurso estas anoncita en edukado.net  ; kompreneble estas tre bonvene, se vi ankaux anoncas ĝin sur diversajn retejojn.   La tarifoj por 2013 restas la samaj kiel en 2012.        
Claude.  

Programo por 2013 :  la 25a de februaro ĝis la 1a de marto : Ansofi Markov, Cxiuj niveloj.

eble stagxo en la semajno 15a-20a de aprilo.
Ĝenerala Asembleo : la 21-an de aprilo.
22-27a de aprilo : stagxo (eble observado de naturo).
29a de aprilo- 4a de majo : stagxo (lingva, turisma).
23a de junio  : koncerto de Interkant’ en Bouresse. 
                   
aliaj :   
Lingvokursoj en julio kaj aŭgusto.
Muzika staĝo : en aŭgusto.                                  
Staĝo en novembro (franca lerneja ferio).