Monataj arkivoj: Decembro 2013

Greziljono : PRINTEMPaS

Invito al PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Radojica Petrović kaj Christophe Chazarein kaj internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1). 

De 26a de aprilo ĝis 4a de majo 2014 en la franca Esperanto-kastelo Greziljono. Retejo : http ://gresillon.org/printempo

Kontakto : kastelo@gresillon.org+33-2.41.89.10.34, Maison Culturelle de l’Espéranto, Grésillon, St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ, France.

—–FR—–

Invitation à PRINTEMPaS, cours intensifs avec Radojica Petrović et Christophe Chazarein et examen international d’espéranto CECR (B1, B2, C1).
Du 26 avril au 4 mai 2014 au château espérantiste de Grésillon. Site : http ://gresillon.org/printemps
Contact : kastelo@gresillon.org, 02.41.89.10.34, Maison Culturelle de l’Espéranto, Grésillon, St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ.

konkurso de infan-desegnaĵoj

  konkurso de infan-desegnaĵoj
Ni invitas ĉiujn
instruistojn, ĉiujn gepatrojn, kiuj deziras partoprenigi  siajn gelernantojn aŭ infanojn  al tiu konkurso .
 reguloj
Jara
temo : Marŝado kontraŭ malegalecoj kaj rasismo
Formato : Centimetraj
dimensioj , minimume 30 x30
                                                        
Limdato               la 1an de Marto 2014     
Dorse de la desegnaĵo notu, esperantlingve, nomon,
aĝon de la infano, adreson de la lernejo aŭ de la   E-klubo, kaj sur la desegnaĵo skribu
mesaĝon pri la temo por la tuta mondo !
 La
tutaj desegnaĵoj ebligos ekspoziciojn en diversaj lokoj de nia urbo ! Ni sendos
fotojn al vi pri tiuj ekspozicioj.
Ni antaŭdankas ĉiujn partoprenantojn !
     Bonvolu sendi desegnaĵojn al :
Centre Culturel St Nazaire
Esperanto
38, rue de la Croix Fraîche
44600 SAINT NAZAIRE
FRANCE