Monataj arkivoj: Januaro 2016

Greziljono – Interkant’, la Esperanto-koruso – 2016 aprilo 20 ĝis 24

La koruso Interkant daŭrigas sian novan projekton, kiu celas prezenti spektaklon post proksimume unu-du jaroj. Se vi volas kanti, teatrumi, danci, ludi muzikilon kaj ĝoji varman etoson, ni bonvenigas vin por kuniĝi kun ni ekde dum tiu aŭtuna studperiodo.

  • AKTIVAĴOJ
http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique17&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Greziljono – PRINTEMPaS : intensivaj kursoj kaj ekzamenoj – 2016 aprilo 8/16

Redukto de 5 % je ĉioinkluziva prezo validas por aliĝo kun antaŭpago de 100 € ĝis la 8a de februaro.

La Kulturdomo Greziljono organizas KUNLABORE kun ILEI (Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) kursojn por personoj kiuj komencis lerni E-on kaj deziras rapide progresi per intensaj kursoj gvidataj de tre spertaj instruistoj kiuj uzos E-on por instrui per la rekomendita rekta metodo. Ni proponas tri nivelojn (kursojn).

- Kurso A1-A2 « Ni kuneku ! » gvidata de Marion Quenut
- Kurso A2-B1 « Trans la sojlon de la lingvo » gvidata de Christophe Chazarein
- Kurso B1-B2 « Per perloj al astroj » gvidata de Radojica Petrović
- Internaciaj KER-ekzamenoj de UEA/ITK
- NB : Christophe centralizas la lernantojn kaj taksas ilian nivelon antaŭ la staĝo per skriba kaj parola testo

- Programo de la kursoj kaj ekzameno
- Prezoj kaj aliĝoj
- Aliĝintoj kaj iliaj loĝlokoj sur mapo
- Libroservo surloke, vidu liston
- Opinioj kaj raportoj : partoprenantojekzamena sesio
- Fotoj : grupo — albumoj 16 19 34 13 28 219 33 44 51 26 23 76 35 54 65

http ://gresillon.org/spip.php ?rubrique20&lang=eo

Aliaj eventoj en Greziljono :

2016-apr-20/24 : Korusa renkonto de Interkant’ kaj verkadaliero Krajon’-Ankro => http ://gresillon.org/koruso
2016-jun-12/17 : La Luaro laŭ la vortoj, turisma semajno laŭ verkistoj => http ://gresillon.org/s1
2016-jul-04/15 : Dektaga kurso pri la esprimo de la tempo en Esperanto => http ://gresillon.org/s2
2016-aŭg-06/13 : SOMERAS, la Esperanto-studad-semajno post FESTO => http ://gresillon.org/s3
2016-aŭg-21/28 : Festa semanjo por infanoj, adoleskantoj kaj familioj => http ://gresillon.org/s4

Pluezekaj renkontiĝoj 2016

Retmesaĝo el Pluezek :

Lastan sabaton okazis la ĝenerala kunsido de la Pluezeka esperanta asocio.

Kiel kutime , ni elektis la 3an semajnon de aŭgusto por organizi la venontajn internaciajn renkontiĝojn de Pluezek.

Tial , ni kore invitas ĉiujn amikojn festi gaje kun ni, la 20an datrevenon de niaj internaciaj renkontiĝoj, de la 13a ĝis la 20a de aŭgusto 2016. Tiuj renkontiĝoj iĝos samtempe la dua tutkelta esperanta kongreso. La unua okazis en Skotlando antaŭ 2 jaroj kaj nia bretona teamo fieras malkovrigi al niaj keltaj kuzoj la riĉecon de nia kelta kultura heredaĵo. 

Subtenita de la departementa asocio 'Armor Esperanto', ni preparas specialan buntan programon.

Inter  diversaj programeroj okazos sakŝalmista koncerto ( http ://www.saint-brieuc-district-pipe-band.com/) en la vilaĝa preĝejo  kaj gvidita vizitado al bretona sanktula monteto en Carnoet ( http ://www.lavalleedessaints.com/ ).

Ĝis baldaŭ en Pluezek 2016  por partopreni en la dua tutkelta kongreso de Esperanto. ...

20aj pluezekaj renkontiĝoj
2a tutkelta kongreso de Esperanto.
13a -> 20a de aŭgusto 2016.
t0PFTq_P5II-i03FXt_1DTVidhCaLQqli7lGhcId89Iw2upU042FsSLkDJtGphL-S6vSPoIq_MseLrZX-Yj8BZcT4IJJ8kb55w=s0-d-e1-ft

Feliĉan novan jaron 2016

Karaj amikoj kaj membroj de nia esperanto-asocio,

Nome de CCNE, mi deziras ĉion bonan por vi, por viaj familianoj kaj por viaj proksimuloj, okaze de la nova jaro 2016.

Por la asocio, ni simple esperu revigliĝon.

Ĝuste ĉi-jare ekzistas seriozaj elementoj por refariĝi optimismaj, kaj la baldaŭa ĝenerala asembleo sin anoncas esperiga. Ŝajnas ke tre oportuna kunteksto sin prezentas por redoni viglon al nia asocio, ankaŭ por konsiderinde rejunigi la membraron kaj la komitaton.

Se vi volas scii iom pli, utile kontribui en tiu ĉi evoluo, ne maltrafi ĉi unikan oportunon, kaj kuraĝigi la novulojn, nepre rezervu la 17an de januaro por pli kunefika funkciado de nia asocio kaj por Esperanto.

Pro tio la nuna komitato sincere antaŭdankas,

La prezidanto,

C.Rivière

Feliĉan novan jaron 2016