Monataj arkivoj: Januaro 2012

kunveno de SAT-amikaro

Ni invitas ĉiujn legantojn de La Sago kaj viajn amikojn en baldaŭa kunveno de SAT-amikaro
Kial kunveni en Bretonio ?

 • por vivigi SAT Amikaro-n en nia regiono. Ni parolos pri nia asocio, ties celoj, agadoj kaj vivado, al uloj kiuj deziras koni nin.
 • por kunigi niajn fortojn en niaj agadoj.
 • por plibonigi niajn pripensojn kaj riĉiĝi de la opinioj de niaj gekamaradoj .
 • La kunveno estas malfermota al ne aliĝantoj.
  Kiam la kunveno  ?
  La 11an de Februaro   je la 14a ĝis 17a
  kie  ?
  En la MJC, MPT, Kerfeunteun,rue Teilhard de Chardin  29 000 Quimper.

Freneza tago

Dans le cadre des folles journées 2012  ” Le Sacre Russe.”

Le pianiste espérantiste russe  Andreï Korobeinikov jouera Schostakovitch, Skriabine, Roslavet, et Ustvolskaya.

 • Jeudi 2 février à 18h30 concert 049 salle Tourgueniev
 • Vendredi 3 février à 22h15 concert 140 salle Tchekov retransmis sur ARTE
 • Samedi 4 février à 21h15 concert 214 salle Gogol(trio)
 • Dimanche 5 février à 13h45 concert 250 salle Pasternack
 • Dimanche 5 février à 18h15 concert 277 salle Maïakovski

http ://www.follejournee.fr

Printempa Semajno en Baugé

13 – 21. aprilo
    Printempa Semajno en Baugé, Francio. Seminario mondvojagantoj, intensaj kursoj por progresantoj kaj instruontoj, KER-ekzameno en niveloj B1, B2, C1. Prelegantoj : Mireille Grosjean, Miguel Ángel González Alfonso, Zsófia Kóródy kaj Christophe Chazarein gvidos intensajn kursojn.
Inf. : Jannick Huet, Maison Culturelle de l’Espéranto, Château de Grésillon, FR-49150 Saint Martin d’Arce, Francio. Tel. : +33-2.41.89.10.34, rete : kastelo@gresillon.org

Mediteranea Esperanta Semajno

25. februaro – 3. marto
    Mediteranea Esperanta Semajno 2012 en St Raphaël, Résidence Val d’Esquière – Les Issambres, Francio. Se ankorau frostas en via regiono, venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj migdalarboj. Vin atendas amika, familia etoso, belegaj pejzagoj, bona ripozo kaj lazura maro !
Inf. : Monique Prezioso, 92 allée des Harkis, FR-83700 Saint-Raphaël, Francio, rete : prezmoni@hotmail.com ; tel. +33(0)494830688

19-a E-korusa stago ce Pireneoj, ie norde de Andoro.

 18 – 25. februaro.
 La 19-an fojon ni ce Pireneoj en 21 jaroj arangas tutsemajnan korusan stagon sub gvidado de esperantlingva korusestro, cifoje Xavier Rodon i Morera, kantisto de la jam famega muzik-grupo Kaj Tiel Plu el Barcelono. Eblos ciutage kanti 5 horojn, ankau E-ludi, post-tagmeze skii au siesti, turisme vizitadi, ktp.
Inf. : Tutpeko ce Jorgos Esperanto – Mirevia – FR-11420 LAFAGE, Francio. rete : tutpeko@aliceadsl.fr