Kategoriaj arkivoj: La eventoj de CCNE

Renkontiĝo kun kanadaj geamikoj

La 6an de junio, ni invitas vin ĉiujn al renkonto de kanadaj geamikoj, Zdravka Metz kaj Normand Fleury.
Jen la ĝenerala programo :
9a matene – 5a vespere : Vizito kaj promenado tra Nantes, tagmanĝo en restoracio.
7a – 9a vespere : Prelegoj de Zdravka kaj Normand en prelego-ĉambro de la Manufacture
La temoj de la prelegoj estas jenaj :
“Kiel volontulado helpas integriĝon en nova lando.”  : Zdravka Metz mem spertis kiel estas enmigri novan landon kaj kulturon kun nova lingvo. Ofte oni ne konsideras aŭ taksas ke volontulado povas transformi ies vivon. Volontuli povas esti multe pli grava sperto ol simple helpi sian malsanan najbaron. Pere de volontulado, iu povas, depende de sia celo, pli facile integriĝi en novan socion, trovi manieron vivteni sin aŭ same grave, senti sin feliĉa aŭ utila. Ŝi prezentos sian vivsperton kiu portis ŝin al nova profesio, de ekonomia fako al socia laboro kun volontuloj kaj handikapitoj.
“Kiel arbaroj povus savi homaron ?” (Normand) : Iam la arbaroj kovris preskaŭ duonon de la tersurfaco. Kiel estas la situacio nun ? Pli kaj pli akvo kaj aero malpuras sur la tero kaj kaŭzas ekologian katastrofon. Kial mi pensas ke arbaroj estas grava ŝlosilo por solvi tiujn urĝegajn problemojn surtere ? La prelego prezentos ekzemplojn dise tra la mondo.

 

Ĉu ni babiladu ?

Kiel kutime ĉiun kvaran vendredon de la monato, ni rendevuos vendrede, la 22an de decembro, je la 6h30 vespere, en la restoracio Kusadasi  !

Eblos redoni revuojn kaj librojn de nia biblioteko.

Tamen, pro la preskaŭ nenioma partopreno en oktobro kaj novembro, estus utile ke la kutimuloj anoncos sian partoprenon aŭ ne partoprenon. La venontoj antaŭ-dankas.

Vizitu : http ://nantes-esperanto.fr/monataj-kunvenoj/

Amike

Franclingva prelego “La derivado en Esperanto”

La Nanta Esperanto Kultur-Centro proponas franclingvan prelegon pri la temo :

« La derivado en Esperanto » (prelegos Christian Rivière)

(Kiel regi la ŝanĝojn de finaĵoj kaj la uzon de teknikaj sufiksoj)

 

La temo povas allogi plurajn publikojn :

. la komencantoj (*) tiel ricevos klaran percepton de la funkciado de la eklernata lingvo

. la uzantoj de la lingvo povos revojigi sian komprenon

. la instruantoj malkovros rimedojn por klarigi al siaj lernantoj

. studentoj aŭ fakuloj pri lingvoj (*) povos kompari kun aliaj lingvaj sistemoj

(*) Profunda kono de Esperanto ne estas bezonata. La esperantlingvaj vortoj uzataj en la ekzemploj estos « laŭbezone » tradukitaj aŭ klarigitaj

La prelego okazos la 23an de septembro 2017a je la 3a posttagmeze, en ĉambro F de la Asociejo Felix Thomas.

Antaŭ aŭ dum la prelego, interesatoj povos ricevi la retversian dokumenton (20 paĝojn) en unu el ambaŭ lingvoj (de nun riceveblan de christian.riviere0324@orange.fr).

Ĉi-kunglue la plano kaj la resumo de la parolado.

Plano kaj prezent-resumo

Invito al la kunvenoj de la komitato

Al la membroj de la Nanta Esperantista Kultur-Centro,

Laŭ  decido de la komitato, ĉiuj membroj estos invititaj al niaj kelkaj kunvenoj en la jaro, kiuj ĝenerale okazas dimanĉon matene en Mangin-Beaulieu.

La komitato ferme kunsidos de la 9a ĝis la 10a30 matene, kaj tiam la tuta membraro povos kuniĝi ĝis la tagmezo.

Per tiu decido, la komitato deziras faciligi la komunikadon, alporti kaj kolekti interesajn informojn, ekkoni kaj konigi viajn individuajn iniciatojn, kontribuojn kaj opiniojn. Vi povos ankaŭ aliri la bibliotekon, interŝanĝi gazetojn…

Verŝajne du kunvenoj estas antaŭvideblaj ĝis la fino de 2017. La venonta okazos la 17an de septembro, sed vi ricevos alvokon komence de septembro.

Ni esperas ke vi estos interesataj partopreni la vivon de nia asocio. Venu multnombraj. Dankon al ĉiuj.