Kategoriaj arkivoj: La eventoj de CCNE

Ekzameno-sesio

La Nanta Esperantista Kultur-Centro planas ekzameno-sesion en la du lastaj semajnoj de oktobro 2017a. La definitiva dato estos fiksita post la somero.

Du niveloj estas proponataj :

La dua grado (atesto pri praktika lernado) ;

La tria grado (atesto pri kapableco / unua parto).

Por kromaj informoj, bonvolu viziti la retejon de la Franca Esperanto-Instituto :

http ://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php ?article6

Vi povas kandidatiĝi ekde nun se eblas, (eĉ se principe) ĉe 02 40 25 24 05, aŭ retmesaĝe al christian.riviere0324@orange.fr precizigante viajn personan kaj familian nomojn, ankaŭ la elektitan ekzameno-nivelon.

Festo de Eŭropo 2017

De pluraj jaroj partoprenas nia asocio la Feston de Eŭropo. Pasintan sabaton, la 13an de majo, ni tenis budon.

cof

La hazardo decidis ke nia tablo troviĝu sur la Verda Linio de la Vojaĝo al Nanto.

Esperanto do fariĝis etapo  de tiu grava Nanta evento kaj kelkaj  personoj haltis,  malkovrante nian lingvon kaj nian agadon.

Dankon al Nadine, Gwenola, Aina, Mathias, Sébastien, Eléna, Christian, Adrien, Huguette, Jean kaj Vincent pro la partopreno kaj ĝis la venonta jaro !

Nantes : Prelego de rusa esperantistino

Lundon la 20-an kaj mardon la 21-a de marto, nia asocio akceptos S-inon Svetlana Smetanina, rusan esperantistinon el Moskvo. Temas pri ŝia dua vizito en Nantes, ĉar ŝi jam venis antaù jardeko.
Lundon la 20-an, inter la 18-a kaj la 20-a kaj duono, Svetlana prelegos en La Manufacture (10, bulvardo de Stalingrad. Tramo linio 1, haltejo « Manufacture ») pri la temo “La hodiaùa Rusio”.
Antaù ol alveni en Nantes, nia gastino estos travojaĝanta tra Bretonio. Espereble ŝi sufiĉe pluviglos por viziti nian urbon mardon la 21-an. La programo estos precizigita antaù ŝia alveno.

Ekzameno-sesio en majo, aliĝu !

Karaj membroj de la Nanta Esperanto-kulturcentro,

La CCNE planas ekzameno-sesion la 28an de majo.

Same kiel en 2016, tri niveloj estas proponataj :

1a grado (atesto pri elementa lernado),

2a grado (atesto pri praktika lernado),

3a grado / 1a parto (atesto pri supera lernado).

Pliaj informoj ĉe la retejo de la Franca Instituto de Esperanto :

http ://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php ?article6

Bonvolu rekte adresi viajn kandidatiĝon (indikante la deziratan nivelon) al Christian Rivière, antaŭ la 15a de aprilo

Christian.riviere0324@orange.fr aŭ 02 40 25 24 05

Koran dankon

Ekzameno-sesio en majo 2017a, aliĝu !

Karaj membroj de la Nanta Esperanto-kulturcentro,

La CCNE planas ekzameno-sesion la 20an de majo.

Same kiel en 2016, tri niveloj estas proponataj :

1a grado (atesto pri elementa lernado),

2a grado (atesto pri praktika lernado),

3a grado / 1a parto (atesto pri supera lernado).

Pliaj informoj ĉe la retejo de la Franca Instituto de Esperanto :

http ://www.franca-esperanto-instituto.net/spip.php ?article6

Bonvolu rekte adresi viajn kandidatiĝon (indikante la deziratan nivelon) al Christian Rivière, antaŭ la 15an de aprilo

Christian.riviere0324@orange.fr aŭ 02 40 25 24 05

Koran dankon

Erratum : Ni NE Babilados la 23an

Karaj membroj,­

Pro tro da komputora aŭtomataĵo, la Okazo­s-retejo erare sendis­ mesaĝon por anonci ke la Babilado ­okazos la 23an de ­januaro.

Notu ke la renkontiĝ­o okazos nek morgaŭ vesp­ere nek (evidente) lunde la 23an de januaro.

Mi pardonpetas pro la­ eraro… kaj profita­s de la okazo por adresi ­miajn­ bondezirojn de ĝoja ­Julo por vi kaj viaj ­parencoj.

Kore,­
Vincent­